Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Ψύλλα (Βαμβακάδα)
Εχθροί-Ασθένειες - Ελιά

Euphyllura οlivina Psyllidae, Ημίπτερα


Συμπτώματα

Σχηματίζει αποικίες στις ταξι­ανθίες, οι οποίες καλύπτονται από βαμβακώδη εκκρίματα με συνέ­πεια την παρεμπόδιση της γονι­μοποίησης. Επιπλέον προκαλούν εξασθένιση των δένδρων λόγω α­πομύζησης φυτικών χυμών και α­νάπτυξη των μυκήτων της καπνι­άς.

 


Βιολογία

Διαχειμάζει ως ακμαίο στις μα­σχάλες των βλαστών και των μί­σχων των φύλλων και την άνοιξη ωοτοκεί στους εκπτυσσόμενους ο­φθαλμούς ή στις ταξιανθίες. Οι εκκολαπτόμενες νύμφες εγκαθί­στανται σε φύλλα και άνθη σχη­ματίζοντας βαμβακώδεις αποικίες, όπου ολοκληρώνουν την ανάπτυ­ξή τους σε ακμαία. Η ψύλλα συ­μπληρώνει 3-4 ή και περισσότερες γενεές τον χρόνο.


Καταπολέμηση

Οι ψεκασμοί για τα άλλα εντο­μολογικά προβλήματα της ελιάς παρέχουν προστασία από την ψύλλα. 'Οπου υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα συνιστώνται εφαρμογές με Gusathion M20, Gusathion Μ25, Folidol Μ40 με την εμφάνιση των πρώτων αποικιών.

 


Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.