Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Βούλα ή Ξηροβούλα ή Σαπιοβούλα
Εχθροί-Ασθένειες - Ελιά

Camarosporium dalmatica Sphaeropsidaceae, Sphaeropsidales, ΑδηλομύκητεςΣυμπτώματα

'Ηδη υπάρχουσα προσβολή από δάκο αποτελεί απαραίτητη προϋ­πόθεση για την εκδήλωση της α­σθένειας. Παρατηρούνται κηλίδες στον καρπό, επίπεδες ή ελαφρά βυθισμένες, που περιβάλλονται α­πό σκοτεινή άλω. Επάνω στις κη­λίδες διακρίνονται μαύρα στίγμα­τα, που είναι τα πυκνίδια του μύ­κητα.'Οταν η προσβολή γίνει σε ώρι­μο ή ημιώριμο καρπό η κηλίδα α­ποφελλώνεται (ξηροβούλα) ενώ α­ντίθετα σε ώριμο καρπό επεκτεί­νεται σε όλη την επιφάνειά του και προκαλείται μαλακή σήψη (σαπιοβούλα).

Βιολογία Ο μύκητας μολύνει τους καρπούς στη θέση του νύγματος του δάκου, όπου υπάρχει λύση της συνέχειας των ιστών, εγκαθίστα­ται κάτω από την επιδερμίδα, στο μεσοκάρπιο και εξαπλώνεται μέ­χρι τον πυρήνα. Το μόλυσμα με­ταφέρεται με το παράσιτο του δά­κου Prolasioptera berlesiana.

Καταπολέμηση


Η καταπολέμηση του δάκου παρέχει προστασία από αυτή την ασθένεια.

 

 


Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.