Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Ωίδιο
Εχθροί-Ασθένειες - Ελιά

Leveillula taurica (Οidiοpsis taurica ατελ. μορφή) Erysiphaceae, Erysiphales Ασκομύκητες


Συμπτώματα

Χλωρωτικές (κίτρινες) κηλίδες στην επάνω επιφάνεια των φύλ­λων, που αργότερα καλύπτονται στην κάτω επιφάνεια από λευκό χνούδι (εξάνθηση μύκητα). Οι κηλίδες νεκρώνονται και παίρ­νουν

σκούρο χρώμα.

Βιολογία

Ο μύκητας διαχειμάζει με τη μορφή μυκηλίου ή κλειστοθηκίων και διαδίδεται κυρίως ,με τον αέρα. Μετά τη μόλυνση` το μυκήλιο α­ναπτύσσεται μέσα στους φυτικούς ιστούς (ενδοπαράσιτο), παράγο­νται κονιδιοφόροι που στη συνέ­χεια εξέρχονται από τα στομάτια. Μετά μπορεί να αναπτυχθεί μυκή­λιο στην επιφάνεια των φυτικών ιστών (επιφυτικό).

Καταπολέμηση

Αν υπάρχει σοβαρή προσβολή συνιστώνται ψεκασμοί με ειδικά ωιδιοκτόνα η βρέξιμο θειάφι. 

 


Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.