Το Παραμορφωτικό άκαρι

Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

(Erio­phyes ή Acura Sheldon --We)


   Χρώ­ματος ασπριδερού και διαστάσεων εξαιρετικά μικρών (150 - 200 μ, δηλ. 0,15 - 0,20 χιλ.).

    Αναπτύσσεται προ­παντός επί της λεμονιάς και μόνο περιορισμένα επί των άλλων ειδών εσπεριδοειδών, με μια συνεχή πα­ρουσία πολλαπλασιαστική σχεδόν καθ' όλη τη διαδρομή της χρονιάς. Οι διάφορες μορφές του ζουν κυ­ρίως μέσα στα μάτια, που ζημιώνον­ται από τα .κεντήματα διατροφής του.

    Από τα έτσι προσβεβλημένα μάτια - όταν δεν νεκρώνονται ­αναπτύσσονται κλαδιά “θαμνωτά” με φύλλα μικρών διαστάσεων, έλα­σμα όχι κανονικό και άνθη ανώμαλα. Από τα τελευταία αυτά σχηματίζον­ται καρποί με διάφορες παράξενες παραμορφώσεις - εξού και η κοινή ονομασία: Παραμορφωτικό άκαρι.


   Μια καλή περίοδος για πραγμα­τοποίηση καταπολέμησης είναι η χειμερινή, προ της έναρξης της αναβλάστησης (Δεκέμβριος - Ια­νουάριος). Σε περίπτωση φορτσα­ρίσματος των δέντρων για “διφό­ρια” μπορεί να γίνει επί πλέον επέμβαση μετά το πρώτο βοηθητικό πότισμα, όταν τα δέντρα θα έχουν ξαναποκτήσει το κανονικό σφρίγος και ζωηρότητα (στους “χυμούς τους”) χωρίς όμως να έχουν ξαναρ­χίσει ακόμη τη βλαστική τους δρα­στηριότητα.

    Και στις δύο περιόδους μπορούν να χρησιμοποιούνται σκέ­τοι ορυκτελαιοπολτοί (θερινοί). Σε περίπτωση που ο ψεκασμός θα γίνει μετά την έναρξη της βλαστικής δραστηριότητας, θα μπορεί να κα­ταφεύγει κανείς στη χρήση ενός ει­δικού ακαρεοκτόνου.