Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Γομμώδεις εξοιδήσεις (φου­σκώματα)
Εχθροί-Ασθένειες - Ξινόδεντρα

Οφείλεται στο βακτήρια Pseudomonas syrίngae, που προσβάλλει κλαδιά, φύλλα και καρπούς προξε­νώντας σημαντικές ζημιές. Οι μο­λύνσεις γίνονται μέσω πληγών που προκαλούνται από μετεωρολογι­κούς παράγοντες ή

άλλες αιτίες. Ιδιαίτερα κατάλληλες και ευνοϊκές είναι οι προξενούμενες από πτώ­σεις θερμοκρασιών που συνοδεύ­ονται από υψηλή υγρασία.

Τα συμπτώματα παρουσιάζονται υπό μορφή μικροεπιφανειών, ελα­φρά πεπιεσμένων, χρώματος μαυ­ροκοκκινωπού, στο σημείο πρόσ­φυσης του μίσχου στο βλαστό. Τα φύλλα ξεραίνονται και κάποτε πέφτουν. Σε περίπτωση μεγάλων προσ­βολών τα κλαδιά ζημιώνονται στο σημείο εκείνο περιφερειακά και ξε­ραίνονται. Ως προς τους καρπούς, προσβάλλει συχνότερα τα λεμόνια, που φαίνονται σαν “ευλογιοκομμέ­να”, με κηλίδες πεπιεσμένες χρώ­ματος καστανού ή μαύρου.

Στις ζώνες όπου η αρρώστια εί­ναι αρκετά συχνή, η καταπολέμηση γίνεται με εφαρμογή μέτρων προφυλακτικών:

- αποφυγή υπερβολικής φθινο­πωρινής βλάστησης που είναι πιο ευαίσθητη στα χειμερινά κρύα,

- προστασία των φυτειών από ανέμους και παγωνιές,

- αφαίρεση και κάψιμο των πολύ προσβεβλημένων και νεκρών κλά­δων ,

- εφαρμογή ψεκασμού με 1% οξυχλωριούχου χαλκού, το πρώτο 10ήμερο του Νοεμβρίου, επαναλαμβάνοντας τον σε απόσταση ενός μηνάς ή μετά από χαλαζοπτώ­σεις.

 

 


Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.