Ωτιόρρυγχοι

Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

   Είναι ομάδα κo­λεόπτερων εντόμων (Curculίoni­dae) των οποίων το πιο ενδιαφέρον είδος για τα εσπεριδοειδή είναι o Otiorηnchus crίbricollίs -Gyll. 'Εχει μια μόνο γενεά τό χρόνο και τα εν­ήλικα έντομα, που εμφανίζονται τη θερινή και φθινοπωρινή περίοδο,

ζουν την ημέρα ανάμεσα από τους βώλους στο χώμα και τη νύχτα πάνω στις κόμες των δέντρων, όπου τρώ­γοντας κάνουν δαντέλες (διαβρώ­σεις) στα φύλλα, χαρακτηριστικά εμφανιζόμενες στην περίμετρό τους.

     'Οταν κρίνεται αναγκαία, η καταπολέμηση γίνεται με κοκκώδη εντομοκτόνα οργανοφωσφορικά, διασπειρόμενα γύρω από το λαιμό των προσβεβλημένων δέντρων. 'Αλλο αποτελεσματικά σύστημα εί­ναι η εφαρμογή στον κορμό των δέντρων περιμετρικών ζωνών,- με μια συνθετική κόλλα, έτσι ώστε να μπλοκάρεται η νυχτερινή άνοδος των εντόμων στα δέντρα.