Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Δερμάτωση - κούφιασμα (καρ­πών)
Εχθροί-Ασθένειες - Ξινόδεντρα

Αυτή η αρρώστια συναντάται τόσο επί των δέντρων, κατά τη φθινοπωρινό-χειμερινή περίοδο, όσο και κατά την επεξεργασία, μεταφορά και διατήρηση των καρ­πών. Πρόκειται για τα ίδια παθογόνα που προξενούν τη σήψη του λαιμού

και των ριζών. Οι πιο βαρείές ζημιές παρατηρούνται στα ώριμα λεμόνια. Οι υπεύθυνοι μύκητες ζουν στο έδαφος, αλλά τα ζωοσπόριά τους εκτινάσσονται στα φύλλα και τους καρπούς από τα πιτσιλίσματα των βροχών.

Τα προσβεβλημένα φρούτα πα­ρουσιάζουν μέρος της επιφάνειάς τους γκριζόμαυρο, δερματώδους σύστασης, μέχρις ότου δεν έχουν ακόμη εισβάλλει δευτερεύοντες μι­κροοργανισμοί, πάνω δε στην επι­φάνεια αυτή, υπό συνθήκες υψηλής υγρασίας, αναπτύσσεται μια ασπρι­δερή μούχλα και οι καρποί βγάζουν μια μυρουδιά ταγκίλας ή ανάμμα­τος. Η διάδοση από τον ένα καρπό στον άλλο μπορεί να γίνει εξ επα­φής

Για καταπολέμηση στο δενδρο­κομείο συνιστώνται:

- ψεκασμοί, πριν ή αμέσως μετά από “μολυντικές>· βροχές, με μυκη­τοκτόνα με βάση χαλκό, κάπταν, καπταφόλ, αιθυλφωσφορώδες αρ­γίλιο (Αλιέτ), μεταλαξύλ (Ριντομίλ), κλπ.

- αφαίρεση των χαμηλών κλαδι­ών ,

- μερική αναχλόαση (χλοοτάπη­τας ή φυσική βλάστηση) για να αποφεύγονται τα χωματοπιτσιλί­σματα της βροχής

Για τους συγκομισμένους καρ­πούς, εμβάπτισή τους αμέσως μετά τη συλλογή; στη διάλυση πλύσης των καρπών σε θερμοκρασία 40 -43° C επί 2 - 4 λεπτά, σταματά τη μό­λυνση εφ' όσον ακόμη ο μύκητας είναι εντοπισμένος στα εξωτερικά στρώματα του φλοιού των καρπών.

 

 


Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.