Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Κουφάλιασμα του ξύλου
Εχθροί-Ασθένειες - Ξινόδεντρα

Αυτή η ασθένεια συναντάται προπαντός στις γέρικες φυτείες όπου εφαρμόζεται το πότισμα τε­χνητής βροχής πάνω από την κόμη και το κλάδευμα των δέντρων μάλ­λον παραμελείται. Προξενείτε από διάφορα μυκητοπαράσιτα, που προκαλούν το προοδευτικό σάπι­σμα

του ξύλου, μέχρι το κούφωμα του κορμού με αποτέλεσμα την εξ­άντληση του δέντρου και κίνδυνο να γκρεμισθεί από τους ανέμους.

Η είσοδος των μυκήτων γίνεται από πληγές, κατά οποιοδήποτε τρόπο και αν έγιναν στο φυτό (κλά­δευμα, σπάσιμο, χαλάζι, σκασίματα από υψηλές (εγκαύματα)ή χαμη­λές (παγωνιές) θερμοκρασίες κλπ..). Για την καταπολέμηση (προληπτι­κού τύπου) συνιστώνται κατάλλη­λες χειρουργικές επεμβάσεις στις πληγές - ή καλές τομές κλαδεύμα­τος- και κάλυψη με ειδικές κόλλες (τύπου εμβολιασμού) ή άλλο αδι­άβροχο υλικό (άσφαλτο, κλπ.).

 

 


Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.