Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Σήψη βάσης καρπών
Εχθροί-Ασθένειες - Ξινόδεντρα

Αυτή η ασθένεια οφείλει το όνομά της στο ότι τα συμπτώματα αρχίζουν από το άκρο του ποδίσκου του καρπού με ένα μαλάκωμα της φλούδας και της σάρκας του και ένα χρωματισμό μεταξύ καστανού και μαύρου. Τα παθογόνα είναι τα Phomopsis citri, Dothiorella ribis και

Phytophthora citrophthora. Η σήψη από Phomopsis προχωρεί πολύ αρ­γά, προσβάλλοντας μόνο στην τε­λική φάση το προς το στύλο άκρο, ενώ οι άλλοι δύο μύκητες εισβάλ­λουν ταχύτατα κατά μήκος του καρπικού άξονα.
Επειδή και τα τρία παράσιτα αναπτύσσονται επί της νεκρής φλούδας του φυτού, θα πρέπει να αφαιρούνται οι πηγές του μολύσμα­τος, με αφαίρεση των προσβεβλη­μένων κλαδιών και να αερίζεται η κόμη. Επίσης είναι ωφέλιμη η εμβά­πτιση των καρπών, πριν την επε­ξεργασία , σε ζεστό νερό περίπου 53° C επί 5 λεπτά.

 

 


Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.