Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Σκληρωτίνια και Βοτρύτης
Εχθροί-Ασθένειες - Ξινόδεντρα

Προσβολές αυτών των μυκήτων στον κορμό και τους κλάδους σπά­νια παρατηρούνται, ενώ είναι πιο συχνές, στις υγρές και ψυχρές χρο­νιές, οι προσβολές στα άνθη και τους καρπούς. Οι μολύνσεις πρα­γματοποιούνται μέσω πληγών, ακόμη και φυσικών, όπως οι

οφει­λόμενες στο πέσιμο των πετάλων, σε χαμηλές θερμοκρασίες κλπ.

Στους κλάδους που έχουν προσβληθεί παρατηρείται σκάσιμο της φλούδας και έξοδος γόμας (κόλλας). Κάποτε η προσβολή μπο­ρεί να προχωρήσει προς τα κάτω, προσβάλλοντας πιο χοντρούς κλά­δους και προκαλώντας την ξήρανση του υπεράνω τμήματος της κόμής. Υπό συνθήκες υψηλής υγρασίας o Botrytis cinerea προσβάλλει τα άνθη, προκαλώντας την ξήρανσή τους και προκαλεί ζημιές στους ανα­πτυσσόμενους καρπούς.

Για καταπολέμηση συνίστάται η προστασία του κορμού, των βραχιόνων και των κλάδων με μυκητοκτόνα χαλκούχα ή με κάπταν, κα­πταφόλ, κ.α. Για τις προσβολές των ανθέων θα μπορούσαν να χρησιμο­ποιούνται αντιβοτρυδικά μυκητο­κτόνα, όπως βινκλωζολίν (Ρονιλάν) προσιμιντόν (Σιαλέξ), ιπροντιόν (Ροβράλ) κλπ.

 

 


Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.