Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Φουζαρίωση
Εχθροί-Ασθένειες - Ξινόδεντρα

Αυτή η ασθένεια προξενείτε από ένα “ασθενές παράσιτο πλη­γών”, το Fusarium lateritium, που εγκαθίσταται σε φυτά χτυπημένα προηγουμένως από πάγο, ή από υπερβολική ηλίαση, ή άλλα αίτια. Μια φορά και μπει ο μύκητας, εισ­χωρεί γρήγορα παντού μέσα στους υγιείς ιστούς της φλούδας

και του ξύλου, που παρουσιάζεται μαυρι­σμένο, ενώ η φλούδα σχίζεται. Τα προσβεβλημένα δέντρα παρουσι­άζουν γρήγορο αδυνάτισμα της κο­μης και στη συνέχεια ξήρανση των φύλλων και κλαδιών (τα συμπτώ­ματα αυτά κάνουν την ασθένεια αυτή να συγχέεται με την Κορυφο­ξήρα)

'Οταν ο μύκητας έχει πια διεισ­δύσει μέσα στο φυτό οι αντικρυπτογαμικές επεμβάσεις (μυκητο­κτόνοι ψεκασμοί) έχουν πολύ λίγες πιθανότητες επιτυχίας. Γι' αυτό η καταπολέμηση είναι τύπου έμμεσου και συνίσταται στην προστασία των δέντρων από τα περιστατικά που μπορεί να προξενήσουν πληγές που ευνοούν την είσοδο του παράσιτου.

Μετά από πτώσεις θερμοκρα­σίας συνίστάται να πραγματοποι­ούνται επαλείψεις (με πινέλο) ή ψε­κασμοί με μυκητοκτόνα ευρέως φάσματος δράσης με σκοπό την ανάσχεση αρχικών προσβολών.

 

 


Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.