Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Τροφοπενία μαγγανίου
Τροφοπενίες - Ξινόδεντρα

Συνθήκες εκδήλωσης τροφοπενίας.

Εμφανίζεται συχνά και σε όξινα και σε αλκαλικά εδάφη, με πιο ευαίσθητη τη λεμονιά.

Συμπτώματα.

Τα νεαρά κυρίως φύλλα παρουσιάζουν μεσονεύρια χλώρωση σε ακανόνιστα σχήματα. Οι νευρώσεις (καθώς και μια περιοχή ε­λάσματος παράλληλη προς αυτές) παραμένουν πράσινες και πάντως λι­γότερο έντονα πράσινες από τις τρο­φοπενίες σιδήρου και ψευδαργύρου.

Αντιμετώπιση.

Η αντιμετώπιση εί­ναι ευκολότερη και αποτελεσματικό­τερη με προσθήκη Θειικού μαγγανίου στα όξινα και αμμώδη εδάφη, όχι ό­μως εξίσου αποτελεσματική στα αλκαλικά και ουδέτερα εδάφη. Επι­πλέον, αποτελεσματικότεροι είναι οι ψεκασμοί του τέλους της άνοιξης, οι οποίοι σε ελαφρές περιπτώσεις γί­νονται με σκέτο διάλυμα Θειικού μαγ­γανίου 125 g/100 It νερού. Αντίθετα σε βαρύτερες περιπτώσεις γίνονται με διάλυμα Θειικού μαγγανίου 300 g, εξουδετερωμένου με 150 g ανθρακι­κής σόδας σε 100 It νερό και πάντοτε μαζί με ένα διαβρεκτικό προσκολλητι­κό. Για την ταυτόχρονη αντιμετώπιση τροφοπενίας μαγγανίου και ψευδάργυρου, μπορεί να εφαρμόζεται ενιαίος ψεκασμός με 600 g Θειικού ψευδαρ­γύρου, 300 g Θειικού μαγγανίου και 450 g ανθρακικού νατρίου (σόδα) σε 100 It νερό, μαζί με διαβρεκτικό προσκολλητικό.

 

 


Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.