Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Ελιά
Ωίδιο
Εχθροί-Ασθένειες - Ελιά

Leveillula taurica (Οidiοpsis taurica ατελ. μορφή) Erysiphaceae, Erysiphales Ασκομύκητες


Συμπτώματα

Χλωρωτικές (κίτρινες) κηλίδες στην επάνω επιφάνεια των φύλ­λων, που αργότερα καλύπτονται στην κάτω επιφάνεια από λευκό χνούδι (εξάνθηση μύκητα). Οι κηλίδες νεκρώνονται και παίρ­νουν

Περισσότερα...
 
Φυματίωση ή Καρκίνωση
Εχθροί-Ασθένειες - Ελιά

Pseudomonas savastanoi

Συμπτώματα

Στα κλαδιά σχηματίζονται εξο­γκώματα (καρκινώματα ή φυμά­τια). Η ανάπτυξη των προσβεβλη­μένων κλαδιών σταματάει και μπορεί να καταλήξει σε ξήρανσή τους. Στους καρπούς παρουσιάζο­νται κηλίδες με ή χωρίς άλω, λό­γω της ανάπτυξης του βακτηρίου στο μεσοκάρπιο. Τελικά το κέ­ντρο των κηλίδων

Περισσότερα...
 
Κυκλοκόνιο
Εχθροί-Ασθένειες - Ελιά

Cycloconium oleaginum Dematiaceae, Moniliales, Αδηλομύκητες


Συμπτώματα

Προσβάλλονται όλα τα πράσινα μέρη του φυτού. Στα φύλλα εμφα­νίζεται το σύμπτωμα γνωστό ως “μάτι παγωνιού” (γκρίζες νεκρω­τικές κηλίδες σε συγκεντρικούς κύκλους με σαφές περίγραμμα). Προκαλείται φυλλόπτωση και έμ­μεση εξασθένιση του δένδρου. H προσβολή των ποδίσκω ν των καρπών επιφέρει πρόωρη καρπό­πτωση.

Περισσότερα...
 
Καπνιά
Εχθροί-Ασθένειες - Ελιά

Caprιodium cleae Perisporiaceae, Erysiphales Ασκομύκητες

Συμπτώματα

Οι κλαδίσκοι, οι βλαστοί και τα φύλλα καλύπτονται από μαύρο στρώμα καπνιάς.

Περισσότερα...
 
Γλοιοσπόριο ή Παστέλλα
Εχθροί-Ασθένειες - Ελιά

Gleosporium olivarum Melanconiaceae, Melanconiales, Αδηλομύκητες


Συμπτώματα

Προσβάλλονται συνήθως ώριμοι ή υπερώριμοι καρποί. Η ασθέ­νεια εκδηλώνεται όταν ο καρπός αλλάζει χρώμα. Εμφανίζονται σκούρες κηλίδες, οι οποίες υπό ευνοϊκές συνθήκες υγρασίας εξα­πλώνονται και τελικά προκαλείται μαλακή σήψη του καρπού.

Περισσότερα...
 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 5


Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.