Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Ελιά
Μαργαρόνια
Εχθροί-Ασθένειες - Ελιά

(Palpita unionalis Hb.)

Τα ακμαία αυτού του λεπιδο­πτέρου απαντώνται στον ελαιώνα σχεδόν ολόκληρη την βλαστική περίοδο, κυρίως στη διάρκεια του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου­ , Οκτωβρίου. Η διαχείμαση πραγμα­τοποιείται με τη μορφή της προ­νύμφης και τα πρώτα ακμαία εμφα­νίζονται την άνοιξη. Η μικρή προ­νύμφη που εξέρχεται

Περισσότερα...
 
Λεκάνιο
Εχθροί-Ασθένειες - Ελιά

Saissetia oleae Lecaniidae, Κοκκοειδή, Ημίπτερα

Συμπτώματα

Προσβάλλονται τα κλαδιά και τα φύλλα, από όπου απομυζούνται οι φυτικοί χυμοί. Επιπλέον στα μελιτώδη εκκρίματα του κοκκοει­δούς τρέφεται ο δάκος και ανα­πτύσσονται οι μύκητες της καπνι­άς, οπότε εκτός από την άμεση προκαλείται και έμμεση ζημιά.

Περισσότερα...
 
Καλόκορη
Εχθροί-Ασθένειες - Ελιά

Calocoris trivialis Miridae, Ημίπτερα


Συμπτώματα

Προσβάλλονται οι οφθαλμοί και οι ταξιανθίες και προκαλείται ανθόρροια.

Περισσότερα...
 
Θρίπας
Εχθροί-Ασθένειες - Ελιά

Liothrips oleae Phleothripidae, Θυσανόπτερα


Συμπτώματα

Προσβάλλονται κυρίως τα φύλ­λα, απ' όπου το έντομο απομυζά φυτικούς χυμούς. Παρατηρούνται ανοιχτόχρωμες κηλίδες στην επι­φάνειά τους, καρούλιασμα και πα­ραμορφώσεις. Προσβολή των καρπών προκαλεί επίσης παρα­μόρφωσή τους.

Περισσότερα...
 
Ζεύζερα
Εχθροί-Ασθένειες - Ελιά

(Zeuzera pyrina L.)

Πολλές ελαιοπαραγωγικές περιο­χές έχουν πλέον πληγεί ανεπανόρ­θωτα από τις προσβολές αυτού του λεπιδόπτερου, το οποίο μαζί με το Cossus cossus αποτελούν δύο από τα πιο σοβαρά προβλήματα. Οι πτήσεις της ζευζέρας στις περιοχές της χώρας μας ξεκινούν από το Μάη μήνα

Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 4 από 5


Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.