Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Ελιά
Πικοιλίες Ελιάς
Τεχνικές - Ελιά

 

Οι Κυριώτερες Καλλιεργούμενες Ποικιλίες Χρήση Περιεκτικότητα σε Λάδι 
Ανθεκτικότητα σε Ψύχος
Αδρόκαρπες


Αμυγδαλολιά Διπλής Μέτρια 1
Αμφίσσης-Κονσερβολιά Βρώσιμη Χαμηλή 1
Αρβανιτολιά Σερρών Λαδοελιά Μέτρια 3
Βασιλικάδα Βρώσιμη Χαμηλή 3
Περισσότερα...
 
Η επίδραση του δάκου στον ελαιόκαρπο
Τεχνικές - Ελιά

Η επίδραση των προσβολών του δάκου στον ελαιόκαρπο πάνω στην ποσότητα και ποιότητα του παραγόμενου ελαιόλαδου.

Στυλιανός Ε. Μιχελάκης

ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών & Ελιάς Χανίων

Οι εντομολογικοί εχθροί και οι διάφορες ασθένειες που προσβάλ­λουν τον ελαιόκαρπο επηρεάζουν σε κάποιο μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τόσο την ποσότητα

Περισσότερα...
 
Εγκατάσταση-Κλάδεμα-Λίπανση
Τεχνικές - Ελιά

Αγρονομικές τεχνικές


Η αναθεώρηση των κριτηρίων προσανατολισμού και διαχείρισης μπορεί να δρομολογηθεί μέσα από τη γνώση και την εμπειρία που δια­θέτουμε σήμερα. Οι αγρονομικές τεχνικές, η εκμηχάνιση για τη συ­γκράτηση των δαπανών συλλογής και κλαδέματος και οι μετασυλλε­κτικές επεμβάσεις μπορούν να λύ­σουν τα προβλήματα που συνδέο­νται με τη διαχείριση και τις αποδό­σεις.

Περισσότερα...
 
Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.