Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Ξινόδεντρα
Ο Θρίπας
Εχθροί-Ασθένειες - Ξινόδεντρα

(Heliothrips haemor­rhoidalis --Bouche)

Είναι ένα μικρό (γύρω στο 1,3 χιλ.) θυσανόπτερο έντομο που είναι περιοδικά βλα­βερό στους εσπεριδοειδώνες μας, με μια κάποια προτίμηση στη λεμο­νιά. Η προξενούμενη ζημιά οφείλε­ται κυρίως στα κεντήματα διατρο­φής του επί των φύλλων

Περισσότερα...
 
Γκρίζα ψώρα
Εχθροί-Ασθένειες - Ξινόδεντρα

(Parlatoria per­gantei - Comst.)

Κάνει, στα κλίματά μας, μέχρι 4 γενεές το χρόνο, ανα­πτυσσόμενη σε φύλλα, καρπούς, και κλάδους. Είναι είδος πρώτιστης σημασίας για την πορτοκαλιά.

 
Βαμβακώδη ψώρα ή Ισέρυα
Εχθροί-Ασθένειες - Ξινόδεντρα

(Perice­rya ή Icerya purchasi - Mask)

Χαρα­κτηριζόμενη από το μεγάλο λευκό ωόσακκο, κατά μήκος χαρακτηρι­στικά αυλακωτό. Οι ζημιές που προκαλεί μπορεί να είναι αρκετά βαρείές. Ωστόσο δεν δικαιολογούν­ται επεμβάσεις καταπολέμησης αφού, οι αποικίες

Περισσότερα...
 
Βαμβακάδα
Εχθροί-Ασθένειες - Ξινόδεντρα

(Pseudococcus ή Planococcus citri ­Risso)

Το όνομα προέρ­χεται από το σαν βαμβάκι κηροδι­αποτισμένο επικάλυμμα των αποι­κιών του. Το κοκκοειδές αυτό μπο­ρεί να κάνει, στο δικό μας περιβάλ­λον, 4 - 6 γενεές το χρόνο, με ικα­νότητα διαχείμασης υπό διάφορα βιολογικά του στάδια. 'Ομως η μέ­γιστη

Περισσότερα...
 
'Ασπρη ψώρα
Εχθροί-Ασθένειες - Ξινόδεντρα

(Aspidiotus nerii - Bouchο).

Προσβάλλει προπαν­τός τη λεμονιά και την κιτριά. Το κοκκοειδές αυτό αναγνωρίζεται εύκολα από το χρώμα του ασπίδιου, που είναι ανοιχτό καφέ στα θηλυκά και λευκό στα αρσενικά. Έχει 3 - 4 γενεές το χρόνο, αναπτυσσόμενη σε φύλλα, κλαδιά και καρπούς. Επάνω στους καρπούς, οι κούτα και γύρω από την

Περισσότερα...
 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 8 από 10


Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.