Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Ξινόδεντρα
Τροφοπενία ψευδαργύρου
Τροφοπενίες - Ξινόδεντρα

Συνθήκες εκδήλωσης τροφοπενίας.

Είναι πολύ συνηθισμένη σ' όλα σχε­δόν τα εδάφη και μάλιστα πιο έντονη στη μανταρινιά και πορτοκαλιά. Ιδιαί­τερα παρατηρείται σε εδάφη φτωχά σε ψευδάργυρο, αμμώδη, καθώς και σε αλκαλικά εδάφη που έχουν δεχτεί πλούσιες λιπάνσεις με φώσφορο, ά­ζωτο

Περισσότερα...
 
Τροφοπενία χαλκού
Τροφοπενίες - Ξινόδεντρα

· Συνθήκες εκδήλωσης τροφοπενίας.

Δεν είναι πολύ συνηθισμένη τροφο­πενία στα εσπεριδοειδή και δεν απο­τελεί ιδιαίτερο πρόβλημα στη χώρα μας, όπου οι προστατευτικοί ψεκα­σμοί με χαλκούχα φυτοφάρμακα είναι συνήθεις προμηθευτές χαλκού στα ε­δάφη. Η τροφοπενία αυτή

Περισσότερα...
 
Τροφοπενία φωσφόρου
Τροφοπενίες - Ξινόδεντρα

· Συνθήκες εκδήλωσης τροφοπενίας.

0 φώσφορος χρησιμοποιείται σε μι­κρές ποσότητες από τα φυτά συγκρι­τικά με το άζωτο. 'Ομως παρουσιάζει ελάχιστη διαλυτότητα και κινητικότη­τα στο έδαφος (και μέσα στο φυτό), όπου συνηθέστατα δεσμεύεται (από ασβεστούχες, σιδηρούχες

Περισσότερα...
 
Τροφοπενία σιδήρου
Τροφοπενίες - Ξινόδεντρα

· Συνθήκες εκδήλωσης τροφοπενίας.

Αποτελεί την περισσότερο συνηθι­σμένη τροφοπενία των εσπεριδοει­δών, παρά την κάποια διαφορά ευαι­σθησίας μεταξύ των (π.χ. μεγάλη ευ­αισθησία παρατηρείται όταν χρησιμο­ποιείται σαν υποκείμενο η τρίφυλλη πορτοκαλιά). Η τροφοπενία αυτή πα­ρατηρείται

Περισσότερα...
 
Τροφοπενία μαγνησίου
Τροφοπενίες - Ξινόδεντρα

Συνθήκες εκδήλωσης τροφοπενίας.

Είναι πολύ συνηθισμένη τροφοπενία, ιδιαίτερα στα αμμώδη, εύκολα απο­πλυνόμενα εδάφη (και μάλιστα είναι εντονότερη με την αύξηση της οξύ­τητας) ή σε εδάφη πολύ πλούσια σε κάλιο (ακόμη και ασβέστιο) το οποίο ανταγωνίζεται έντονα.

Περισσότερα...
 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 2


Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.