Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia.gov.gr

Ελιά
Τροφοπενία καλίου
Τροφοπενίες - Ελιά

· Συνθήκες εμφάνισης τροφοπενίας.

Παρουσιάζεται ιδιαίτερα σε ελαφρά αμμώδη εδάφη και εντονότερα σε πιο ξηρές χρονιές. Είναι συχνή στους ελ­ληνικούς ελαιώνες ακόμη και εξαιτίας ανεπαρκούς προσθήκης καλιούχων λιπασμάτων.

Περισσότερα...
 
Τροφοπενία βορίου
Τροφοπενίες - Ελιά

Συνθήκες εμφάνισης τροφοπενίας.

Η έντονη παρουσία της προκάλεσε το ενδιαφέρον και τον προσδιορισμό της αρχικά στη Λέσβο (1960) και στη συνέχεια και σε άλλες ελαιοκομικές περιοχές (Αττική, Εύβοια, Ζάκυνθο, Κρήτη, Κέρκυρα, Λευκάδα, Πελοπόν­νησο, Σάμο). Εκδηλώνεται σε εδάφη αποπλυμένα και φτωχά σε οργανική ουσία, όξινα ή αλκαλικά, τόσο σε δεν­δρύλλια

Περισσότερα...
 
Κατασκευή Σελίδας Giotis!. Designed by: cheap business hosting linux web hosting Valid XHTML and CSS.