Καπνιά

Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Caprιodium cleae Perisporiaceae, Erysiphales Ασκομύκητες

Συμπτώματα

Οι κλαδίσκοι, οι βλαστοί και τα φύλλα καλύπτονται από μαύρο στρώμα καπνιάς.

 

Βιολογία

Η καπνιά αναπτύσσεται στα μελιτώδη εκκρίματα των κοκκοειδών και της ψύλλας της ελιάς.


Αντιμετώπιση

Η καταπολέμηση των κοκκοει­δών παρέχει προστασία στο δέν­δρο από την καπνιά.