Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Stubborn

     'Ετσι βάφτισαν οι Αγγλόφωνοι μια αλλοίωση που εθεωρείτο ίωση, μέχρι τελευταία που διαπιστώθηκε ότι την προκαλεί ένα μυκόπλασμα (Spiroplasma citri), με χαρακτηρι­στικό σύμπτωμα την παραμόρφωση των καρπών (πορτοκαλιών, μαντα­ρινιών, γκρέιπ-φρουτ) σε βαλανοει­δείς,

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Αλευρώδεις

    Σε αυτή την ομάδα ανήκουν τα έντομα τα κοινώς ονομαζόμενα άσπρα μυγάκια. Πράγματι, τα εν­ήλικα έντομα αυτών των ειδών πα­ρουσιάζονται σαν μικρά μυγάκια λαμπρού λευκού χρώματος και δια­στάσεων κάτω των 2 χιλ. Ζουν στα νεότερα και τρυφερότερα φύλλα, τοποθετημένα

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Ανθοτρήτης

    Ο Ανθοτρήτης ή πεταλουδίτσα του άνθους (Prays citri - Mill) είναι μικρό λεπιδόπτερο (πεταλουδίτσα) αρκετά διαδεδομένο στα εσπεριδο­καλλιεργούμενα διαμερίσματα.

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Ανθράκνωση

    Προξενείτε από το μύκητα Col­letotrίchum gloeosporioides, που προσβάλλει φυτά αδυνατισμένα από διάφορες άλλες αιτίες (περι­βαλλοντικοί παράγοντες, άλλες αρρώστιες κλπ.).Ο μύκητας αυτός

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Ασπρη ψώρα

(Aspidiotus nerii - Bouchο).

    Προσβάλλει προπαν­τός τη λεμονιά και την κιτριά. Το κοκκοειδές αυτό αναγνωρίζεται εύκολα από το χρώμα του ασπίδιου, που είναι ανοιχτό καφέ στα θηλυκά και λευκό στα αρσενικά.

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Βακτηρίωση

 

    Οφείλεται στο βακτήρια Pseudomonas syrίngae, που προσβάλλει κλαδιά, φύλλα και καρπούς προξε­νώντας σημαντικές ζημιές. Οι μο­λύνσεις γίνονται μέσω πληγών που προκαλούνται από μετεωρολογι­κούς παράγοντες ή άλλες αιτίες. Ιδιαίτερα

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Βαμβακάδα

(Pseudococcus ή Planococcus citri ­Risso)


   Το όνομα προέρ­χεται από το σαν βαμβάκι κηροδι­αποτισμένο επικάλυμμα των αποι­κιών του. Το κοκκοειδές αυτό μπο­ρεί να κάνει, στο δικό μας περιβάλ­λον, 4 - 6 γενεές το χρόνο, με ικα­νότητα διαχείμασης υπό διάφορα βιολογικά του στάδια. 'Ομως η μέ­γιστη

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Γκρίζα ψώρα

(Parlatoria per­gantei - Comst.)


    Κάνει, στα κλίματά μας, μέχρι 4 γενεές το χρόνο, ανα­πτυσσόμενη σε φύλλα, καρπούς, και κλάδους. Είναι είδος πρώτιστης σημασίας για την πορτοκαλιά.

Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Γομμώδεις εξοιδήσεις (φου­σκώματα)

    Οφείλεται στο βακτήρια Pseudomonas syrίngae, που προσβάλλει κλαδιά, φύλλα και καρπούς προξε­νώντας σημαντικές ζημιές. Οι μο­λύνσεις γίνονται μέσω πληγών που προκαλούνται από μετεωρολογι­κούς παράγοντες ή

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Δερμάτωση - κούφιασμα (καρ­πών)

    Αυτή η αρρώστια συναντάται τόσο επί των δέντρων, κατά τη φθινοπωρινό-χειμερινή περίοδο, όσο και κατά την επεξεργασία, μεταφορά και διατήρηση των καρ­πών. Πρόκειται για τα ίδια παθογόνα που προξενούν τη σήψη του λαιμού

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Εξώκορτη

    Αυτή η ίωοη, αντίθετα, παρουσι­άζεται σε δέντρα εμβολιασμένα επί τρίφυλλης πορτοκαλιάς, κλπ., με σχίσιμο της φλούδας του κορμού σε κατακόρυφες λωρίδες, εξασθένιση και μείωση παραγωγής.
Πρόληψη η ίδια.
    Ανθεκτικά υποκείμενα είναι η νερατζιά, η κοινή πορτοκαλιά, η ρυ­τιδόκαρπη ή τραχύκαρπη λεμονιά κ.ά.

Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Καπνιά

 

    Με αυτό τον όρο χαρακτηρίζεται μια μαύρη κρούστα που σκεπάζει τα φύλλα, τους καρπούς και τα κλαδιά, αποτελούμενη από το μυκήλιο και από τις καρποφορίες ημιπαράσιτων μυκήτων.Αυτοί οι μικροοργανισμοί δεν δημιουργούν καμιά θρεπτική σχέση με το φυτό, αλλά

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Εχθροί - Ασθένειες

Καχεξία (τριστέ­τσα)

Είναι η ίωση που οι Αγγλόφωνοι ονομάζουν Ταχεία ξήρανση (Quick decline) και οι Ιταλοϊσπανόφωνοι Μελαγχολία - Θλίψη (Tristezza).

    Τα συμπτώματα της Τριστέτσας, από τη μείωση της ζωηρότητας και απόδοσης (καχεξία) μέχρι τη γρή­γορη ξήρανση των δέντρων (αποπληξία), παρουσιάζονται σε διαφο­ρετική διαβάθμιση,

Περισσότερα