Γιατί Εμάς

  • Τα φυτώρια Κωνσταντίνου είναι από τις λίγες φυτωριακές εγκαταστάσεις που διαθέτουν μητρικά δέντρα μέσα στον χώρο του φυτωρίου.

  • Διαθέτουμε δική μας σποροπαραγωγή σε υποκείμενα Citromello, Trojer και Νεραντζιά .

  • Τα εμβόλια μας τα προμηθευόμαστε αποκλειστικά από τα μητρικά μας δέντρα και όσα δεν υπάρχουν στο φυτώριό μας από το Φυτοϋγειονομικό Ινστιτούτο Πόρου.

  • Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία.Ολοκληρωμένη σε επιστημονικό επίπεδο γνώση των εσπεριδοειδών και της ελιάς.

  • Η συμβολή έμπειρων συνεργατών σε όλη την διαδικασία παραγωγής πιστοποιεί με σιγουριά την ποιότητα των φυτών που επιλέγετε.

  • Όλα τα φυτά μας συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.