Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης ελιάς 2001

35.000 στρέμματα νέοι ελαιώνες


  Πρόγραμμα για φύτευση 3.500 εκταρίων. (35.000στρεμμάτων) με νέα ελαιόδενδρα τα οποία θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της ενίσχυσης ελαιολάδου μετά το Νοέμβριο του 2001 έχει ετοιμάσει το υπουργείο Γεωργίας και πρόκειται σύντομα να κατατεθεί στην Ευρωπαική 'Ενωση. Το πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους αγρότες να “μπουν” στην ελαιο­καλλιέρyεια, αλλά και σε σημερινούς ελαιοπαρα­γωγούς να βελτιώσουν τη θέση τους.

Περισσότερα