Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

Γκρεϊπφρούτ Μαρς Σίντλες (Marsh Seedless)

     Ο καρπός είναι μέτριου μεγέθους, σφαιρικός έως ελαφρά πεπιεσμένος στους πόλους. Ο φλοιός είναι σχετικά λεπτός, πολύ λείος, σκληρός και ανοικτοκίτρινος κατά την ωρίμανση. Η σάρκα είναι λευκή έως υποκίτρινη, τρυφερή, πολύ χυμώδης, άσπερμη ή ολιγόσπερμη.

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

Γκρεϊπφρούτ Ρεντ Μπλας (Red Blush)

     Ο καρπός είναι μέτριου μεγέθους, σφαιρικός και πεπλατυσμένος στους πόλους. Ο φλοιός είναι μετρίως λεπτός, λείος και με κοκκινωπές περιοχές ιδιαίτερα στα σημεία επαφής γειτονικών καρπών. Η σάρκα είναι τρυφερή, χυμώδης, αρωματική, γκριζοκίτρινη και κάτω από ευνοϊκές συνθήκες ελαφρά ρόδινη.

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

Γκρεϊπφρούτ Σταρ Ρούμπι (Star Ruby)

     Η ποικιλία αυτή συγκεντρώνει όλα τα καλά χαρακτηριστικά των ερυθρόσαρκων ποικιλιών. Ο καρπός είναι μέσου μεγέθους με φλοιό λεπτό, λείο και λαμπερό. Ο χυμός έγχρωμος, διατηρεί το χρώμα του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του για πολύ χρόνο και πολύ καλά.

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

Λεμονιά Αδαμοπούλου

     Τα χειμωνιάτικα, που εμφανίζονται από τον Οκτώβριο έως το Μάρτιο, είναι μεγάλου μεγέθους, τραχιά και ανομοιόμορφα ως προς το σχήμα (από επιμήκη έως υποστρόγγυλα) με προεξέχουσα ή μη θηλή.

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

Λεμονιά Βακάλου

     Η ποικιλία λεμονιάς Βακάλου είναι μια δίφορη ποικιλία που προωθείται πολύ γρήγορα τα τελευταία χρόνια στην δίφορη ποικιλία που εντοπίστηκε στην Κρήτη όπου και διαδίδεται ταχύτατα τα τελευταία χρόνια, γιατί ανταποκρίνεται εύκολα στο φορτσάρισμα και μπορεί να δώσει το μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας παραγωγής της κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

Λεμονιά Εύρηκα (Eureka)

     Ο καρπός της είναι μάλλον μικρού μεγέθους, ελλειπτικός έως επιμήκης με κοντό λαιμό και μικρή θηλή που συνήθως περιβάλλεται από αύλακα. Ο φλοιός είναι μέτριου πάχους έως παχύς με ελαφρώς τραχιά επιφάνεια

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

Λεμονιά Λίσμπον (Lisbon)

     Ο καρπός είναι μέτριου μεγέθους, ελλειψοειδής έως επιμήκης, με πολύ κοντό λαιμό και μεγάλη θηλή που περιβάλλεται από βαθύ αυλάκι (βαθύτερο από τη μια πλευρά). Ο φλοιός είναι μέσου πάχους έως παχύς, με τροχιά επιφάνεια. Η σάρκα είναι πρασινο-κίτρινη, τρυφερή, χυμώδης, πολύ ξινή, άσπερμη ή ολιγόσπερμη.

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

Μανταρινιά Κλημεντίνη SRA-63

     Ο καρπός είναι μέσου μεγέθους, σφαιρικός έως πεπλατυσμένος στους πόλους, με φλοιό βαθυπορτοκαλοκόκκινου λαμπερού χρωματισμού, μικρού πάχους που αποχωρίζεται εύκολα από τα καρπόφυλλα.

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

Μανταρινιά Κλημεντίνη Πόρου

     Είναι επιλογή του Δ.Σ. Πόρου. Ατυχώς όμως επειδή είναι μολυσμένη από τις ιώσεις, εξόκορτη, ψώρωση και κριστάκορτη δεν μπορεί, προς το παρόν, να διαδοθεί εμβολιασμένη πάνω στα νέα υποκείμενα (Troyer κ.λπ.),

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

Πορτοκαλιά Navel new hall

    Ο καρπός της είναι λίγο μικρότερος από τον καρπό του κοινού ομφαλοφόρου, επιμήκης έως ελλειψοειδής. Χρώμα φλοιού πορτοκαλέρυθρο, σάρκα εύχυμη, πορτοκαλόχρωμη και εξαιρετικής γεύσης.

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

Πορτοκαλιά Ναβελίνα (Navellina)

   

  Ομφαλοφόρος ποικιλία, άσπερμη, με καρπούς μέσου μεγέθους, σφαιρικού σχήματος, με πεπλατυσμένη κορυφή και πτυχωτή βάση. Η κορυφή του καρπού φέρει ομφαλό μικρό, μη προεξέχοντα, ομαλό και κλειστό.

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

Πορτοκαλιά Όψιμη Βαλέντσια (Valencia late)

     Καρπός μέτριου έως μεγάλου μεγέθους, επιμήκης έως σφαιρικός με φλοιό μέτριου πάχους έως παχύ, σκληρό, δερματώδη, λείο έως ελαφρά κοκκώδη, καλά χρωματισμένο κατά την ωρίμανση (πορτοκαλοκίτρινο)

Περισσότερα