Γονική Κατηγορία: Τεχνικές

Εγκατάσταση-Κλάδεμα-Λίπανση

Αγρονομικές τεχνικές


Η αναθεώρηση των κριτηρίων προσανατολισμού και διαχείρισης μπορεί να δρομολογηθεί μέσα από τη γνώση και την εμπειρία που δια­θέτουμε σήμερα. Οι αγρονομικές τεχνικές, η εκμηχάνιση για τη συ­γκράτηση των δαπανών συλλογής και κλαδέματος και οι μετασυλλε­κτικές επεμβάσεις μπορούν να λύ­σουν τα προβλήματα που συνδέο­νται με τη διαχείριση και τις αποδό­σεις.

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Τεχνικές

Η επίδραση του δάκου στον ελαιόκαρπο

Η επίδραση των προσβολών του δάκου στον ελαιόκαρπο πάνω στην ποσότητα και ποιότητα του παραγόμενου ελαιόλαδου.

Στυλιανός Ε. Μιχελάκης

ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών & Ελιάς Χανίων

Οι εντομολογικοί εχθροί και οι διάφορες ασθένειες που προσβάλ­λουν τον ελαιόκαρπο επηρεάζουν σε κάποιο μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τόσο την ποσότητα

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Τεχνικές

Πικοιλίες Ελιάς

 

Οι Κυριώτερες Καλλιεργούμενες Ποικιλίες Χρήση Περιεκτικότητα σε        Λάδι Ανθεκτικότητα  σε     Ψύχος
       
Αδρόκαρπες      
Αμυγδαλολιά Διπλής Μέτρια 1
Αμφίσσης-Κονσερβολιά Βρώσιμη Χαμηλή 1
Αρβανιτολιά Σερρών Λαδοελιά Μέτρια 3
Περισσότερα