Φυτοπροστασία εσπεριδοειδών

Γονική Κατηγορία: Γενικές Πληροφορίες

Πρόγραμμα επεμβάσεων φυτοπροστασίας εσπεριδοειδών

      Παραθέτουμε εδώ συνθετικά μερικές πληροφορίες επάνω στους τρόπους ελέγχου των ασθενειών και των εχθρών που προσβάλλουν τα εσπεριδοειδή. Πρέπει εν τούτοις να τονισθεί ότι στα προγράμματα που ακολουθούν δεν προτιθέμεθα να καθορίσουμε ημερομηνίες, που θα πρέπει να τηρεί αυστηρά ο καλλιεργητής, αλλά υποδείξεις γενικής φύσης για τις καταλληλότερες χρονικά περιόδους και τα αποτελεσματικότερα φαρμακευτικά δραστικά στοιχεία καταπολέμησης των κυριότερων παράσιτων της καλλιέργειας.


      Έτσι, ο ενδιαφερόμενος καλλιεργητής θα πρέπει να καθορίζει στην κάθε περίπτωση το επίκαιρο της εκτέλεσης των διαφόρων επεμβάσεων, βάσει των υποδείξεων που έχουν ήδη γίνει στις προηγούμενες σελίδες επί των «οικονομικών ορίων επέμβασης» φυτοπροστασίας και κυρίως βάσει των υποδείξεων των γεωπόνων με τους οποίους συνεργάζεται.

Είδος
εσπεριδοειδούς
Ασθένεια
ή παράσιτο
Συμπτωματολογία
της ζημιάς
Κριτήρια
καταπολέμησης
 1. Χειμερινή περίοδος (Ιανουάριος - Φεβρουάριος)       
Όλα  Κοκκοειδή (ψώρες)  Παρουσία των εντόμων. Αφαίρεση
χυμών. Αδυνάτισμα. Καπνία.
 Σε έκδηλες προσβολές

Όλα

 Αλευρώδεις  Παρουσία των εντόμων. Αφαίρεση
χυμών.  Καπνία.
 Με 5-30 προνύμφες/φύλλο. Με
παρουσία των πρώτων αποικιών
«λευκής βαμβακώδους μύγας»
Λεμονιά  Παραμορφωτικό
άκαρι (Σελντόνια)
 Παραμόρφωση φύλλων, βλαστών,
ανθέων, καρπών.
 Εκτιμήσεις επί δέντρων με προχωρημένη
προσβολή.
Όλα  Σήψη λαιμού  Έκκριση γόμμας στο λαιμό.  Εμφάνιση των συμπτωμάτων.
Όλα  Κομμιώδεις καρκίνοι  Υπεράνω σημείου εμβολιασμού εμφάνιση
υγρών κηλίδων. Επίμηκες
σκάψιμο φλούδας και εκροή γόμμας
(κόλλας).
 Εμφάνιση των συμπτωμάτων.
Λεμονιά  Κορυφοξήρα  Κιτρίνισμα και πτώση φύλλων. Ξήρανση
κλαδιών από πάνω προς τα
κάτω. Θάνατος του δέντρου.
 Προληπτικές επεμβάσεις και/ή
μετά από χαλάζι ή παγετούς.
Λεμονιά Βακτηρίωση Σκούρες κηλίδες επί κλαδιών, βάσεων
φύλλων (μίσχων) και γομμώ-
δεις εξιδρώσεις.

Μετά από χαλάζι ή παγωνιές.

2. Ανοιξιάτικη περίοδος (Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος)
Λεμονιά Ανθοτρήτης Καμπίτσες στα άνθη, τα καταστρέφουν
καθώς και τα αρτίδετα καρπίδια.
Ελάχιστη προσβολή επί του 1S%
ανθομπουμπουκιών ή 2-3% καρπιδίων.
Πορτοκαλιά Βρωμούσα (Καλόκο-
ρις)
Παρουσία του εντόμου, νέκρωση
φυλλαρίων, βλαστών, ανθομπούμ-
πουκων, γομμώδης εξίδρωση.
Πάνω από 10% βλαστών ζημιωμένοι.
Πορτοκαλιά Πεταλουδίτσα βλαστών
(Archips rosana)
Καμπίτσες μέσα σε φυλλάρια κορυφών
ενωμένα με μεταξονήματα.
Προσβολή του 10% των βλαστών.
Λεμονιά Θρίπας (Heliothrips
haemorrhoidalis)
Αργυρόχρωση κάτω επιφανειακών
φύλλων και καρπών.
Προσβολή του 5-10% των φύλλων
και 2-3% των καρπιδίων.
Όλα Μελίγκρες Παραμόρφωση - κατσάρωμα φύλλων
και βλαστών, σταμάτημα ανάπτυξης.
Απορρόφηση χυμών.
Προσβολή του 5-10% των βλαστών
για την πράσινη και 20-25%
για τις άλλες μελίγκρες.
Όλα Τετράνυχος
(Tetranychus urticae)
Κιτρινωπές φυσαλιδωτές επιφάνειες
φύλλων, σκωριοχρώσεις καρπών
στα δυο τους άκρα.
Προσβολή του 2% καρπών ή
8-12% φύλλων τελευταίας βλάστησης.
Όλα Πανόνυχος
(Panonychus citri)
Διάχυτος αποχρωματισμός φύλλων
και καρπών.
Προσβολή του 20-40% των φύλλων.
Όλα Σήψη λαιμού και/ή ριζών Εκροή γόμμας στο λαιμό, κιτρίνισμα
και πτώση φύλλων με ξήρανση κατόπιν
των κλαδιών
Με εμφάνιση συμπτωμάτων.
Λεμονιά Σεπτορίωση Κηλίδες σκουρο-δερματώδεις στα
φύλλα, μικροσκωριοκηλίδωση καρπιδίων.
Με εμφάνιση συμπτωμάτων.
 3. Καλοκαιρινή περίοδος (Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος)
Όλα  Κοκκοειδή (ψώρες)  Βλ. χειμερινή περίοδο  Βλ. χειμερινή περίοδο
Όλα Αλευρώδεις Βλ. χειμερινή περίοδο Βλ. χειμερινή περίοδο
Όλα Ωπόρρυγχος Διαβρώσεις περιμέτρου φύλλων Παρουσία συμπτωμάτων σε νέα φυτά
Όλα Μυρμήγκια Πιθανές διαβρώσεις βλαστών -
δραστηριότητα ενοχλητική
Σημαντική παρουσία στον εσπερι-
δοειδώνα
Λεμονιά Παραμορφωτικό
άκαρι (Σελντόνια)
Βλ. χειμερινή περίοδο Βλ. χειμερινή περίοδο
Όλα Σκωριώδες άκαρι Σκωριοχρώσεις καρπών, μαυρίσματα
κάτω επιφανειών φύλλων
 Προσβολή επί του 1-2% των καρπών
Όλα Κόκκινες αραχνίτσες
(τετράνυχοι)
Βλ ανοιξιάτικη περίοδο Βλ ανοιξιάτικη περίοδο
 4. Φθινοπωρινή περίοδος (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος)
Πορτοκαλιά - Μανταρινιά  Μύγα Μεσογείου  Κιτρινωπή κηλίδα με κεντρικό κέντημα
στους καρπούς.
 Παρουσία του 2-3% καρπών
προσβεβλημένων.
 Πορτοκαλιά - Μανταρινιά - Κλημεντίνες  Τζιτζικάκια (Empoasca)  Κίτρινες κηλιδώσεις καρπών.  Παρουσία του 1-2% καρπών
προσβεβλημένων.
Λεμονιά Ανθοτρήτης Καμπίτσες στα άνθη, τα καταστρέφουν
καθώς και τα αρτίδετα καρπίδια.
Ελάχιστη προσβολή επί του 1S%
ανθομπουμπουκιών ή 2-3% καρπιδίων.
Πορτοκαλιά - Μανταρινιά - Κλημεντίνες Σαλιγκάρια και γυμνοσάλιαγκες Διαβρώσεις (στοές) επί φύλλων και καρπών. Με εμφανείς ζημιές.
Όλα Τετράνυχοι Κιτρινωπές φυσαλιδωτές επιφάνειες
φύλλων, σκωριοχρώσεις καρπών
στα δυο τους άκρα.
Προσβολή του 2% καρπών ή
8-12% φύλλων τελευταίας βλάστησης.
Όλα Σήψη λαιμού  Έκκριση γόμμας στο λαιμό.  Εμφάνιση των συμπτωμάτων.
Όλα Δερμάτωση - Κούφιασμα καρπών Σκούρα κηλίδωση με λευκή μούχλα αργότερα. Οσμή ταγγίλας. Προληπτικές επεμβάσεις.
Όλα Αρρώστιες καρπών Διάφορης θέσης και χρώματος κηλίδες. Δυνατή εισβολή μούχλας. Προληπτικές επεμβάσεις.
Λεμονιά Κορυφοξήρα Ξερά κλαδιά με πυκνιδιακές καρποφορίες. Επεμβάσεις από Οκτώβριο ή Φεβρουάριο και/ή επεμβάσεις μετά από χαλάζι ή παγετό.
Όλα Σεπτορίωση Κηλίδες σκουρο-δερματώδεις στα
φύλλα, μικροσκωριοκηλίδωση καρπιδίων.
Με εμφάνιση συμπτωμάτων.
Λεμονιά Βακτηρίωση Σκούρες κηλίδες επί κλαδιών, βάσεων
φύλλων (μίσχων) και γομμώ-
δεις εξιδρώσεις.
Μετά από χαλάζι ή παγωνιές.