Πικουάλ

Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

     Είναι και αυτή ισπανική ποικιλία, η οποία καλλιεργείται σε πολύ μεγάλες εκτάσεις στην περιοχή της ισπανικής πόλης Χαέν, για παραγωγή ελαιολάδου.

     Στον τόπο μας άρχισε να καλλιεργείται συστηματικά μετά το 1985, με πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι αρκετά παραγωγική ποικιλία με σταθερές αποδόσεις κάθε έτος.


     Η παραγωγή ανά δέντρο στα γόνιμα αρδευόμενα εδάφη, σύμφωνα με τα ισπανικά δεδομένα, ξεπερνά τα 80 κιλά καρπού τον χρόνο στην ηλικία των 12 χρόνων. Το δέντρο αναπτύσσει μέτριο ύψος και είναι ορθόκλαδο. Το κυλινδροκωνικό σχήμα του δέντρου και το μέγεθος του καρπού βοηθούν στη μηχανική συγκομιδή.

     Η ποικιλία πικουάλ είναι μεσόκαρπη, μεσοπρώιμη και η αναλογία του καρπού σε λάδι ξεπερνά το 21%. Τα φύλλα είναι μέτρια, επιμήκη, ανοιχτοπράσινα στο πάνω μέρος. Ο καρπός είναι σφαιρικός ή οοοειδής, με πρασινωπό χρώμα και μαύρο στιλπνό στο στάδιο ωρίμανσης. Αν και ελαιοποιήσιμη ποικιλία, εντούτοις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν επιτραπέζια πράσινη ή μαύρη. Το λάδι χης ποικιλίας Πικουάλ παρουσιάζει μεγάλη σταθερότητα και δεν οξειδώνεται εύκολα, λόγω του υψηλού ποσοστού ολεϊκού οξέως.

     Είναι ανθεκτική στην ανθράκωση και την καρκίνωση της ελιάς, αλλά προσβάλλεται εύκολα από τον δάκο, τον πυρηνοτρήτη και τον ρυγχίτη, το κυκλοκόνιο και το βερτιτσίλιο. Λόγω του πυκνού χης φυλλώματος και της αντοχής της στους ανέμους, η Πικουάλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν ανεμοθραύστης. Είναι ανθεκτική στο ψύχος, την αλατότητα, και την υπερβολική υγρασία εδάφους, αλλά ευαίσθητη στην ξηρασία και τα ασβεστόίδη εδάφη.