Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης ελιάς 2001

35.000 στρέμματα νέοι ελαιώνες


  Πρόγραμμα για φύτευση 3.500 εκταρίων. (35.000στρεμμάτων) με νέα ελαιόδενδρα τα οποία θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της ενίσχυσης ελαιολάδου μετά το Νοέμβριο του 2001 έχει ετοιμάσει το υπουργείο Γεωργίας και πρόκειται σύντομα να κατατεθεί στην Ευρωπαική 'Ενωση. Το πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους αγρότες να “μπουν” στην ελαιο­καλλιέρyεια, αλλά και σε σημερινούς ελαιοπαρα­γωγούς να βελτιώσουν τη θέση τους.

   Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Γεωργίας η ποικιλία πού πρέπει να προτιμηθεί για τους νέους ελαιώνες είναι η “κορωνέικη”, χωρίς να αποκλείονται οι τοπικές ποικιλίες που παράγουν ελαιόλαδα εξαιρετικής ποιότητας και ανταποκρίνονται στους στόχους του προγράμματος, ενώ οι ελαιοκαλλιεργητές που θα φυτεύσουν μέσα σε ζώνες Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης n Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, υποχρεούνται να φυτεύσουν τις ποικιλίες οι οποίες είναι καταγεγραμμένες στην αντίστοιχη απόφαση αναγνώρισης.

   Η προτίμηση σmν ποικιλία “κορωνέικη” βασίζεται στο γεγονός ότι το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης ελαιών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου που εφαρμόστηκε από το 1992 έως το 1996 και αφορούσε τηv αντικατάσταση κυρίως της ποικιλίας “χονδρολιά” με τηv “κορωνέικη”, είχε μεγάλη επιτυχία και υπερέβη τις προβλέψεις, ενώ n τελευταία είναι ποικιλία πλήρως εγκλιματισμένη στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας μας και παράγει εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο.

   Οι προτάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας για την κατανομή των νέων φυτεύσεων βασίζεται στην αναλογική εκπροσώπηση των νομών και των περιφερειών mς χώρας αλλά και στο ύψος της σημερινής παραγωγής κάθε περιοχής. Επιπλέον επισημαίνεται ότι για λόγούς συγκράτησης του πληθυσμού και προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να προβλεφθεί αυξημένο δικαίωμα φύτευσης σε προβληματικές ελαιοκομικές περιοχές όπως οι παραμεθόριοι νομοί και τα νησιά του Αιγαίου.

   Η αρχική κατανομή των εκταρίων νέων φυτεύσεων ανά διοικητική περιφέρεια έχει ως εξής: Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 61, Κεντρική Μακεδονία 115, Δυτική Μακεδονία 5, Ήπειρος 141, Θεσσαλία 121, Ιόνια νησιά 169, Δυτική Ελλάδα 315, Στερεά Ελλάδα 422, Αττική 106, Πελοπόννησος 781, Βόρειο Αιγαίο 373, Νότιο Αιγαίο 161, Κρήτη 729.