Λεμονιά Λίσμπον (Lisbon)

Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

     Ο καρπός είναι μέτριου μεγέθους, ελλειψοειδής έως επιμήκης, με πολύ κοντό λαιμό και μεγάλη θηλή που περιβάλλεται από βαθύ αυλάκι (βαθύτερο από τη μια πλευρά). Ο φλοιός είναι μέσου πάχους έως παχύς, με τροχιά επιφάνεια. Η σάρκα είναι πρασινο-κίτρινη, τρυφερή, χυμώδης, πολύ ξινή, άσπερμη ή ολιγόσπερμη.


     Ποικιλία μεσοπρώιμη με κύριο όγκο παραγωγής το χειμώνα (μετά τα μέσα Ιανουάριου) και τις αρχές της άνοιξης. Το δέντρο είναι ζωηρό, μεγάλου μεγέθους, ακανθοφόρο, πυκνόφυλλο, παραγωγικό και σχετικά ανθεκτικό στις αντίξοες καιρικές συνθήκες (παγετό, καύσωνα κ.λπ.).
     Προωθείται στις νότιες περιοχές της χώρας που έχουν μέτριο πρόβλημα κορυφοξήρας για κλιμάκωση της παραγωγής.