Λεμονιά Ζιαγκάρα Μπιάνκα (Ziagara Bianca)

Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

     Ποικιλία λίγο οψιμότερη της Σάντα Τερέζα (τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και μετά) και ανθεκτική στην κορυφοξήρα.

Τα καρπολογικά χαρακτηριστικά της μοιάζουν με της προηγούμενης και προωθείται για τους ίδιους λόγους όπως και αυτή, στις νότιες περιοχές της χώρας.