Γκρεϊπφρούτ Μαρς Σίντλες (Marsh Seedless)

Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

     Ο καρπός είναι μέτριου μεγέθους, σφαιρικός έως ελαφρά πεπιεσμένος στους πόλους. Ο φλοιός είναι σχετικά λεπτός, πολύ λείος, σκληρός και ανοικτοκίτρινος κατά την ωρίμανση. Η σάρκα είναι λευκή έως υποκίτρινη, τρυφερή, πολύ χυμώδης, άσπερμη ή ολιγόσπερμη.


     Ο καρπός διατηρείται καλά πάνω στο δέντρο, αντέχει στις μεταφορές και συντηρείται καλά. Είναι η οψιμότερη από τις εμπορεύσιμες ποικιλίες (πρώτο δεκαήμερο Δεκεμβρίου και μετά). Το δέντρο είναι ζωηρό, μεγάλου μεγέθους, πλαγιόκλαδο και παραγωγικό. Λόγω των απαιτήσεων του σε υψηλές θερμοκρασίες η προώθησή της συνιστάται σε ζεστές και μη παγετόπληκτες περιοχές.

     Γενικά πρόκειται για μια πολύ καλή ποικιλία που εκτιμάται ιδιαίτερα από τις βιομηχανίες χυμού λόγω της εξαιρετικής ποιότητας, του χυμού της και της οψιμότητάς της (επιμηκύνει την περίοδο χυμοποίησης).