Γκρεϊπφρούτ Ρεντ Μπλας (Red Blush)

Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

     Ο καρπός είναι μέτριου μεγέθους, σφαιρικός και πεπλατυσμένος στους πόλους. Ο φλοιός είναι μετρίως λεπτός, λείος και με κοκκινωπές περιοχές ιδιαίτερα στα σημεία επαφής γειτονικών καρπών. Η σάρκα είναι τρυφερή, χυμώδης, αρωματική, γκριζοκίτρινη και κάτω από ευνοϊκές συνθήκες ελαφρά ρόδινη.


     Ο χυμός αντίθετα δεν είναι ρόδινος. Οι καρποί της διατηρούνται αρκετά καλά πάνω στο δέντρο αλλά αποχρωματίζεται ελαφρά η σάρκα τους. Ποικιλία άσπερμη ή ολιγόσπερμη, ωριμάζει τους καρπούς της μετά το τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Το δέντρο είναι ζωηρό, μεγάλου μεγέθους και παραγωγικό.

     Προωθείται λόγω των πολύ καλών ποιοτικών χαρακτηριστικών της και της μεγάλης εκτίμησής της από τις βιομηχανίες χυμού, για κλιμάκωση της παραγωγής των ερυθρόσαρκων ποικιλιών και για εκμετάλλευση ορισμένων περιοχών με ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες (κλίμα Κρήτης και νότια Ελλάδα).