Μανταρινιά Κλημεντίνη Πόρου

Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

     Είναι επιλογή του Δ.Σ. Πόρου. Ατυχώς όμως επειδή είναι μολυσμένη από τις ιώσεις, εξόκορτη, ψώρωση και κριστάκορτη δεν μπορεί, προς το παρόν, να διαδοθεί εμβολιασμένη πάνω στα νέα υποκείμενα (Troyer κ.λπ.),

αλλά μόνο πάνω σε νερατζιά. Είναι ο καλύτερος κλώνος κλημεντίνης από όλους εκείνους που έχουν μελετηθεί ή καλλιεργούνται στη χώρα μας.

     Ο καρπός της είναι σφαιρικός έως ελαφρά πεπλατυσμένος στους πόλους με φλοιό λείο, λαμπερού θαθυπορτοκαλοκόκκινου χρωματισμού και εύκολα αποχωριζόμενο από τα καρπόφυλλα. Σάρκα χυμώδης, αρωματική εξαιρετικής ποιότητας (άριστη σχέση σακχάρων προς οξέα) με λίγους συνήθως σπόρους.

     Γενικά ο καρπός είναι ανθεκτικός στις μεταφορές και την καρπόπτωση.

     Το δέντρο είναι ζωηρής και μεγάλης ανάπτυξης, παραγωγικό και επιπλέον δεν παρενιαυτοφορεί.

     Προωθείται λόγω των πολύ καλών ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών της, της πρωιμότητάς της (μετά το 3ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου), για κλιμάκωση της παραγωγής των κλημεντινών και για αξιοποίηση περιοχών με ήπιο, παραθαλάσσιο κλίμα στα οποία δίνει καρπούς ανώτερης ποιότητας.