Μανταρινιά Σατσούμα (Satsuma)

Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

     Ο καρπός είναι μέτριου έως μεγάλου μεγέθους, σφαιρικός έως πεπλατυσμένος στους πόλους, συχνά με μικρό λαιμό στην περιοχή των ποδίσκων και μικρό ομφαλό στην κορυφή.

     Ο φλοιός είναι πορτοκαλόχρους, λεπτός, σχεδόν λείος, με μεγάλους προεξέχοντες ελαιοφόρους αδένες και εύκολα αποχωριζόμενος από τα καρπόφυλλα.

     Η σάρκα είναι πορτοκαλόχρωμη, μαλακιά, με γεύση πλούσια, ελαφρά υπόξινη και συνήθως χωρίς σπόρους. Χαρακτηριστικό είναι ότι η σάρκα είναι ώριμη πριν ακόμη εμφανιστεί το κανονικό χρώμα του φλοιού.

     Το δέντρο είναι μικρής ζωηρότητας, μικρού έως μέσου μεγέθους, συνήθως πλαγιόκλαδο έως κρεμοκλαδές και σχεδόν χωρίς αγκάθια.

     Γενικά πρόκειται για αξιόλογη ποικιλία, πολύ πρώιμη (ωριμάζει μέσα στον Οκτώβριο) και ανθεκτική στο ψύχος. Οι καρποί δε διατηρούνται μετά την ωρίμανση στο δέντρο και υποβαθμίζονται ποιοτικά (φουσκώνουν). Επιπλέον, σε πρώιμες συγκομιδές, επειδή ο φλοιός δεν έχει αποκτήσει το φυσιολογικό του χρώμα (έστω και αν η σάρκα είναι τελείως ώριμη), οι καρποί δίνουν την εντύπωση ότι είναι άγουροι, με αποτέλεσμα να απωθούνται συχνά οι καταναλωτές.

     Προωθείται για κλιμάκωση της παραγωγής λόγω πρωιμότητας και για την αξιοποίηση ψυχρών περιοχών λόγω αντοχής της στο ψύχος.