Πορτοκαλιά Ταρόκο (Tarocco)

Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

    

     Καρπός μέσου έως μεγάλου μεγέθους, σφαιρικός έως επιμήκης και με προεξέχουσα συνήθως πτύχωση στην περιοχή της βάσης. Ο φλοιός είναι μέτριου πάχους έως παχύς, εύκολα αποχωριζόμενος, ελαφρά κοκκώδης, κιτρινοπορτοκαλόχρωμος με κόκκινες αποχρώσεις κατά την πλήρη ωρίμανση.

     Σάρκα κάπως συνεκτική, πολύ χυμώδης, καλά χρωματισμένη (αιματόχρωμη) πολύ καλής γεύσης, άσπερμη ή ολιγόσπερμη (χαλαζικό σημείο σπόρων πορφυροκόκκινο).

     Ποικιλία αποκλειστικά για χυμοποίηση, μεσοπρώιμης ωρίμανσης (δεύτερο δεκαήμερο Ιανουάριου και μετά) και μετρίως παραγωγική. Οι καρποί της δε διατηρούνται καλά πάνω στο δέντρο, υποβαθμίζονται ποιοτικά και επιπλέον πέφτουν πολύ εύκολα. Αντίθετα συντηρούνται πολύ καλά σε ψυγείο και αντέχουν στις μεταφορές. Το δέντρο είναι μέτριας ζωηρότητας, μέσου μεγέθους, μάλλον πλαγιόκλαδο, ευαίσθητο στους ανέμους, στις κλιματικές αντιξοότητες και την καλλιεργητική αμέλεια.

     Προωθείται λόγω καλών ποιοτικών χαρακτηριστικών του χυμού, για κλιμάκωση της παραγωγής των ερυθρόσαρκων ποικιλιών και για εκμετάλλευση ορισμένων μη ανεμόπληκτων και μη παγετόπληκτων νότιων περιοχών της χώρας που δίνουν προϊόν εξαιρετικής ποιότητας.