Πορτοκαλιά Σαλουστιάνα (Salustiana)

Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

     Οι καρποί της ποικιλίας αυτής είναι μέτριου έως μεγάλου μεγέθους, σχήματος σφαιρικού με βάση αβαθή και ελαφρά πτυχωτή. Φλοιός μέτριου πάχους, ελαφρά κοκκώδης και ομοιόμορφα χρωματισμένος κατά την ωρίμανση. Σάρκα μαλακή, χυμώδης, γλυκιά και γενικά εξαιρετικής γεύσης.

Οι καρποί διατηρούνται καλά πάνω στο δέντρο χωρίς να υποβαθμίζονται ποιοτικά, ενώ είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί στις μεταφορές.

     Ολιγόσπερμη ποικιλία (πρακτικά άσπερμη), πρώιμη (ωρίμανση μετά τα μέσα Νοεμβρίου) και παραγωγική. Το δέντρο είναι ζωηρό, μάλλον ορθόκλαδο, μέσου έως μεγάλου μεγέθους.
Η Σαλουστιάνα προωθείται επειδή είναι κατάλληλη τόσο για επιτραπέζια χρήση (λόγω εξαιρετικής ποιότητας) όσο και για χυμοποίηση, γιατί επιτρέπει την πρώιμη τροφοδότηση των βιομηχανιών χυμού.