Λεμονιά Αδαμοπούλου

Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

     Τα χειμωνιάτικα, που εμφανίζονται από τον Οκτώβριο έως το Μάρτιο, είναι μεγάλου μεγέθους, τραχιά και ανομοιόμορφα ως προς το σχήμα (από επιμήκη έως υποστρόγγυλα) με προεξέχουσα ή μη θηλή.


     Η σάρκα, σε αμφότερους τους τύπους καρπών, είναι πλούσια σε χυμό (32-35 κυβ. εκ./100 γρ. καρπού), ξινή και πρακτικά άσπερμη.

     Το δέντρο είναι ζωηρής ανάπτυξης, παραγωγικό, ευπροσάρμοστο σε πολλά εδάφη και περιοχές της χώρας, ενώ εμφανίζει και αξιοσημείωτη αντοχή στην κορυφοξήρα.

     Είναι επιλογή του Δενδροκομικού Σταθμού Πόρου από πληθυσμό της ποικιλίας Λίσμπον. Πρόκειται για πολύμορφη ποικιλία που κλιμακώνει την παραγωγή μέσα στο χρόνο και τα χαρακτηριστικά των καρπών της διαφέρουν από εποχή σε εποχή. Χοντρικά μπορούμε να ξεχωρίσουμε δύο κατηγορίες λεμονιών:

     Τα δίφορα που παρουσιάζονται πάνω στο δέντρο από τον Ιούνιο έως το Σεπτέμβριο, είναι κανονικού μεγέθους, λεία, σχεδόν σφαιρικά και έχουν λεπτή, προεξέχουσα θηλή. Τα δίφορα αντιπροσωπεύουν το 20-30% της παραγωγής.

     Γενικά πρόκειται για αξιόλογη ποικιλία που προωθείται για κλιμάκωση της παραγωγής λεμονιών στο χρόνο, καθώς και για εκμετάλλευση κατάλληλων περιοχών με πρόβλημα φύλλοξήρας.