Λεμονιά Βακάλου

Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

     Η ποικιλία λεμονιάς Βακάλου είναι μια δίφορη ποικιλία που προωθείται πολύ γρήγορα τα τελευταία χρόνια στην δίφορη ποικιλία που εντοπίστηκε στην Κρήτη όπου και διαδίδεται ταχύτατα τα τελευταία χρόνια, γιατί ανταποκρίνεται εύκολα στο φορτσάρισμα και μπορεί να δώσει το μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας παραγωγής της κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

      Όπως όλες οι δίφορες ποικιλίες έτσι και η Βακάλου παρουσιάζει δύο ανθοφορίες:
Την κύρια που διαρκεί από Μάρτιο μέχρι Μάιο και δίνει καρποφορία από το Φεβρουάριο μέχρι τα τέλη του Ιουλίου.
Τη δευτερεύουσα, που λαμβάνει χώρα τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο και δίνει καρπούς το καλοκαίρι της επόμενης χρονιάς.