Γκρεϊπφρούτ Σταρ Ρούμπι (Star Ruby)

Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

     Η ποικιλία αυτή συγκεντρώνει όλα τα καλά χαρακτηριστικά των ερυθρόσαρκων ποικιλιών. Ο καρπός είναι μέσου μεγέθους με φλοιό λεπτό, λείο και λαμπερό. Ο χυμός έγχρωμος, διατηρεί το χρώμα του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του για πολύ χρόνο και πολύ καλά.


     Το κύριο μειονέκτημα αυτής της αιματόσαρκης ποικιλίας είναι ότι ο χρωματισμός του χυμού δεν είναι πάντοτε σταθερός. Ωριμάζει το τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και προωθείται λόγω των καλών ποιοτικών χαρακτηριστικών της, για κλιμάκωση της παραγωγής και για αξιοποίηση περιοχών νότιας Ελλάδας (Κρήτη, Ν. Πελοπόννησος) που δίνουν προϊόν ανώτερης ποιότητας.