Λεμονιά Εύρηκα (Eureka)

Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

     Ο καρπός της είναι μάλλον μικρού μεγέθους, ελλειπτικός έως επιμήκης με κοντό λαιμό και μικρή θηλή που συνήθως περιβάλλεται από αύλακα. Ο φλοιός είναι μέτριου πάχους έως παχύς με ελαφρώς τραχιά επιφάνεια

και έντονα κίτρινο χρώμα κατά την ωρίμανση. Η σάρκα είναι πρασινοκίτρινη, τρυφερή, εύχυμη, πολύ ξινή και χωρίς ή με ελάχιστους σπόρους.

     Το δέντρο είναι μέτριας ζωηρότητας και μεγέθους, πλαγιόκλαδο, χωρίς αγκάθια, ευαίσθητο στο ψύχος, στις εντομολογικές προσβολές και τις αντίξοες κλιματικές συνθήκες. Η συγκομιδή των καρπών μπορεί να γίνεται όλο το χρόνο, αλλά κυρίως το χειμώνα (μετά το Δεκέμβριο), την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού.!

     Γενικά προωθείται, για κλιμάκωση! της παραγωγής, στις μη παγετόπληκτες και αμόλυντες από κορυφοξήρα περιοχές της χώρας.