Πορτοκαλιά Navel new hall

Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

    Ο καρπός της είναι λίγο μικρότερος από τον καρπό του κοινού ομφαλοφόρου, επιμήκης έως ελλειψοειδής. Χρώμα φλοιού πορτοκαλέρυθρο, σάρκα εύχυμη, πορτοκαλόχρωμη και εξαιρετικής γεύσης.


     Ομφαλοφόρος ποικιλία, άσπερμη, πρώιμη (μια εβδομάδα πιο όψιμη από τη Ναβελίνα), μικρότερης ανάπτυξης από το κοινό ομφαλοφόρο, προωθείται για τους ίδιους λόγους όπως και η Ναβελίνα.

Η πικοιλία πορτοκαλιάς Νιούχαλ είναι πρωιμότερη κατά 15-20 μέρες από το κοινό ομφαλοφόρο πορτοκάλι.