Πορτοκαλιά Όψιμη Βαλέντσια (Valencia late)

Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

     Καρπός μέτριου έως μεγάλου μεγέθους, επιμήκης έως σφαιρικός με φλοιό μέτριου πάχους έως παχύ, σκληρό, δερματώδη, λείο έως ελαφρά κοκκώδη, καλά χρωματισμένο κατά την ωρίμανση (πορτοκαλοκίτρινο)

που επαναπρασινίζει όμως κάτω από ορισμένες κλιματολογικές συνθήκες. Σάρκα πολύ χυμώδης, πολύ καλής γεύσης αλλά συνήθως υπόξινη.

     Ο καρπός διατηρείται πάρα πολύ καλά πάνω στο δέντρο χωρίς σοβαρές ποιοτικές απώλειες. Επίσης συντηρείται καλά και αντέχει στις μεταφορές. Είναι η πιο όψιμη από όλες τις εμπορεύσιμες ποικιλίες (ωρίμανση μετά τα τέλη Απριλίου), άσπερμη ή ολιγόσπερμη και εξαίρετη για χυμοποίηση. Το δέντρο είναι ζωηρό, κάπως ορθόκλαδο, μεγάλου μεγέθους, παραγωγικό αλλά με κάποια τάση παρενιαυτοφορίας.