Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

Πορτοκαλιά Σαλουστιάνα (Salustiana)

     Οι καρποί της ποικιλίας αυτής είναι μέτριου έως μεγάλου μεγέθους, σχήματος σφαιρικού με βάση αβαθή και ελαφρά πτυχωτή. Φλοιός μέτριου πάχους, ελαφρά κοκκώδης και ομοιόμορφα χρωματισμένος κατά την ωρίμανση. Σάρκα μαλακή, χυμώδης, γλυκιά και γενικά εξαιρετικής γεύσης.

Περισσότερα
Γονική Κατηγορία: Ποικοιλίες

Πορτοκαλιά Ταρόκο (Tarocco)

    

     Καρπός μέσου έως μεγάλου μεγέθους, σφαιρικός έως επιμήκης και με προεξέχουσα συνήθως πτύχωση στην περιοχή της βάσης. Ο φλοιός είναι μέτριου πάχους έως παχύς, εύκολα αποχωριζόμενος, ελαφρά κοκκώδης, κιτρινοπορτοκαλόχρωμος με κόκκινες αποχρώσεις κατά την πλήρη ωρίμανση.

Περισσότερα